Domáce úlohy pre chýbajúcich

Domáce úlohy nájdete na našej stránke školy. Kliknite na odkaz :  "Domáce úlohy" : a vyberte si možnosť 3. A trieda.

DOMÁCE  ÚLOHY