Kedy u nás zvoní?

Hodina

Čas na hodinu

Čas na prestávku

prestávka

  1. hod

8.00 – 8.45

10 min

prestávka

  1. hod

8.55 – 9.40

15 min

Veľká prestávka

  1. hod

10.00 – 10.45

10 min

prestávka

  1. hod

10.55 – 11.40

5 min

prestávka

  1. hod

11.25 – 12.10

5 min

prestávka

  1. hod

12.15 – 13.00

20 min

Obedňajšia prestávka

  1. hod

13.20 – 14.05