Rodičom

Táto stránka je venovaná rodičom. Nájdete v nej rady ako zvládnuť výchovu dieťaťa, ako si vychovať zodpovedného školáka, tipy pre vyčerpaných rodičov, inšpiráciu na riešenie rôznych situácií. 

Verím, že si v nich každý niečo nájde. 

Stránka Mgr. Chalachánovej Martinky.  Ďakujem za pomoc a inšpiráciu.