Prezentácie

Ročník: prvý
Predmet: Slovenský jazyk
Téma: Precvičovanie prvých písmen v prípravnom obdobie

pripravneobdobie_1r.ppt (1,6 MB)

 

Ročník: prvý
Predmet: Slovenský jazyk
Téma: Precvičovanie písmen a slabík v prípravnom období

precvicovaniepismen_1r.ppt (1,7 MB)